Friluftsliv

er kilde til helse og trivsel, og for barn og unge øke kunnskapen om naturen og hvordan bruke naturen i nærmiljøet.

 

 

Turstier

Om du er turgåer eller syklist, her ligger opplevelsene og venter.

 

Du kan ta turen til Vetafjellet med utsikt til Reinsfjellet og Gjemnes kommune, eller vandre på de mange skogsstiene.

 

Ned til Osvatnet er det vei forbi Åfløya og til Plassen som ligger helt nede ved vatnet. Fra midt

i bygda, ved Kloppmyra, går veien ned til Bakkesanden, vår populære badestrand.

 

Stikk-ut post 2016 på Gussiås var opp til den nye gapahuken i Bakkelia. Den er blitt veldig bra og flott utsikt mot Osvatnet og Fannefjorden.

Jakt

Småviltjakt - Kortområder

Gussiås Statsskog - 2 døgn, sesong -

Søknad; kortselger, Statsskog avd. Molde,

tlf. 71 21 83 61.

 

Storviltjakt

I Nesset er jakttida på elg og hjort fra 10. september til og med 23. desember.

 

Nesset ettersøksring har avtale om ettersøk på Gussiås, se info på www.finnhjort.no

Fiske

Osvatnet

Populært fiskevatn, både sommer og vinter. Rikt på laks, ørret og røye. Kanskje det mest populære fiskevatnet i Møre og Romsdal?

Her passerer all laks til Storelva.

Håndsnøre, dorg og oter.

Utøvelse av garnfiske disponeres kun av fiskerettighetshaverne.

 

Fosterlågen

God bestand av ørret og røye. Laks finnes også.

Håndsnøre, dorg og pter. Også for isfiske. Man kan gjøre gode fangster med alle tillatte redskaper. Garnfiske etter nærmere regler.

 

Storelva

Lakseførende elv, ørret finnes også. Bra fiske ved høvelig vannføring.

Mark, flue og sluk kan brukes.

Fiskekort gir rett til fiske med stand i nesten hele elva. Fra 2008 er daglig fangst avgrenset til 2 laks og 2 sjøørret.

 

 

 Kjøp kort her

<<